ลงชื่อเข้าร่วมประชุม ศปก.กก.ตชด.๒๓ 
 ตรวจสอบลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ศปก.กก.ตชด.๒๓
 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (สำหรับพิมพ์)
 คู่มือการใช้งาน Scopia Desktop กก.ตชด. (เบื้องต้น/ชื่อย่อหน่วย)

 

 วิธีการถอนการติดตั้งและติดตั้งโปรแกรม GinConference ***update 1 ก.ค.63

 วิธีการถอนการติดตั้งโปรแกรม AcuConference V.8
 วิธีการติดตั้งโปรแกรม AcuConference V.9
 คู่มือการใช้งานระบบ Gin Conference สำหรับผู้ดูแลระบบ
 คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม บนคอมพิวเตอร์
 คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม บน Mobile Device (IOS และ Android)

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top