เข้าสู่ระบบ

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

เงินทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

งานปราบปรามอาชญากรรม

 

 ลงชื่อเข้าร่วมประชุม ศปก.กก.ตชด.๒๓ 
 ตรวจสอบลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ศปก.กก.ตชด.๒๓
 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (สำหรับพิมพ์)
 คู่มือการใช้งาน Scopia Desktop กก.ตชด. (เบื้องต้น/ชื่อย่อหน่วย)

 

 วิธีการถอนการติดตั้งและติดตั้งโปรแกรม GinConference ***update 1 ก.ค.63

 วิธีการถอนการติดตั้งโปรแกรม AcuConference V.8
 วิธีการติดตั้งโปรแกรม AcuConference V.9
 คู่มือการใช้งานระบบ Gin Conference สำหรับผู้ดูแลระบบ
 คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม บนคอมพิวเตอร์
 คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม บน Mobile Device (IOS และ Android)

 

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top