พิมพ์

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 7-9 ต.ค.63 ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 พ.ต.ต.สมบัติ สิตวงศ์ ผบ.ร้อย ตชด.ที่232 มอบหมายให้ ร.ต.อ.ปรีชา จูมแพง รอง ผบ.ร้อย ตชด.ที่232 พร้อมชุดครูฝึก รวม 6 นาย สนับสนุนโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร โดยมี นายปรีชา ทองคำ รองผจว.สกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด ณ หอประชุมถนอมจันทร์เปล่ง กก.ตชด.23 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก ทต.พอกน้อย และ ทต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร จำนวน 100 คน