พิมพ์

 เมื่อ ๕ ต.ค.๖๓ พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ผู้ที่รับคำสั่งแต่งตั้งยศสูงขึ้น รวมจำนวน ๕๑ นาย ณ หอประชุมถนอม จันทร์เปล่ง กก.ตชด.๒๓ โดยมี พ.ต.ท.สมภพ อ่อนสิน รอง ผกก.ฯ(๑) ,พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู   รอง ผกก.ฯ(๒) ,ผบ.ร้อย , สว. และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมนี้ประธานได้กล่าวให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่กำลังพล โดยเน้นย้ำเรื่องความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประสานงานกับเพื่อนข้าราชการตำรวจเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงมีประสิทธิภาพ และความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ราชการ