พิมพ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการบูรณาการ ประสานความร่วมมือ ในการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้แก่ผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ 

วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

                     เมื่อ 25 ก.ย.63 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 ร่วมลงนามใน”บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการบูรณาการประสานความร่วมมือในการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก้ผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ”จัดโดย สนง.คุมประพฤติจังหวัดสกลนคร มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมลงนาม 20 หน่วยงาน มีนายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธาน พ.ต.ท.สมภพ อ่อนสิน รอง ผกก.ตชด.23 พร้อมด้วย สารวัตรฝ่ายอำนวยการ กก.ตชด.23 , ผบ.ร้อย ตชด.ฯ , นายตำราจสัญญาบัตร ร่วมเป็นเกียรติ