การติดต่อ

รูป

Position 7

กก.ตชด.๒๓ ค่ายสกุลวงศ์ อ.เมือง 47000 สกลนคร

042-713311

โทรสาร: 042-713311

โทรศัพท์เคลื่อนที่: 096-9182354

http://www.bpp23.go.th

แบบฟอร์มการติดต่อ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มาตรการป้องกันโควิด-19

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ที่ตั้งหน่วย กก.ตชด.23

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top