เมื่อวันที่12 ต.ค.64 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรคุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง ดวงกมล สรไกร สว.กก.ตชด.23(จอส,กร.),ร.ต.อ.ปรีชา จูมแพง รอง สว.กก.ตชด.23 พร้อมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวม 7 นาย รถหกล้อ 1 คัน รถกระบะยกสูง 1 คัน เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ 1 ลำ เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย บ้านปลาเดิด ม.2 ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

รายละเอียดดังนี้
- ใช้เรือขนสิ่งของบริจาค,ถุงยังชีพ,น้ำดื่ม แจกจ่ายให้ผู้ประสบภัย และบริการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางเข้า-ออก รวม 8 เที่ยว ถุงยังชีพ,สิ่งของบริจาค 500 ถุง น้ำดื่ม 580 แพ๊ค ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ 78 ครัวเรือน 264 คน
- สถานการณ์น้ำลดลงจากเมื่อวานประมาณ 10 ซม.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top