วันที่  23 ก.ย. 2564 เวลา 10.00 น.  พ.ต.ต.หญิง ดวงกมล สรไกร สว.จอส.ฯ นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด. 23 รวม 13 นาย นำน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค ไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เพื่อเป็นกำลังใจในการสู้ภัยโควิด-19 เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top