19 ส.ค.64 มว.ตชด.2341 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกิจจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

เมื่อ ๑๙ ส.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ร.ต.อ.วีระศักดิ์ เสริมพงษ์ศิริ ผบ.มว.ตชด.๒๓๔๔/ผบ.มว.ฉก.ตชด.๒๓๔๑ พร้อมกำลังพลกิจอาสา ๕ นาย ร่วมกับ จนท. จิตอาสา ร้อย ตชด.๒๓๔ จนท.สภ.หว้านใหญ่, จนท.ทหารหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่, จนท.อบต.บางทรายน้อย, ผู้นำชุมชน/ประชาชนตำบลบางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสาธารณะประโยชน์ ณ วัดป่าสามัคคี บ้านบางทรายน้อย หมู่ ๑๑ ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โดยมี นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอหว้านใหญ่ เป็นประธานในพิธี มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมประมาณ ๕๐ คน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top