กิจกรรม  จิตอาสาพัฒนาวันที่ 12 ส.ค.64 เวลา 07.00 - 11.00 น. 

หน่วยรายงาน กก.ตชด.23 บก.ตชด.ภาค 2

สถานที่ทำกิจกรรม ณ วัดบ้านห้วยทราย ม.5 ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม หมู่บ้านโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประมาณ 50 คน ร่วมทำบุญตักบาตร
และพัฒนาสภาพแวดล้อม ปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งได้อ่านบทความโดยผู้นำในหมู่บ้าน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 (วันแม่แห่งชาติ)

รายละเอียดกิจกรรม ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.ภัคพล คุ้มวงศ์ ผบ.ร้อย ตชด. 235 มอบหมายให้ ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด. 235 จำนวน 7 นาย พร้อมประชาชน จิตอาสา จำนวน 50 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.235 จำนวน 7 นาย และ ประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 57 คน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top