ผกก.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ จ.สกลนคร ตรวจความพร้อมกำลังพล เครื่องจักร และยานพาหนะ เพื่อความพร้อมออกช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัย ในช่วงฤดูฝนนี้

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จ.สกลนคร พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ เป็นประธานตรวจความพร้อม เครื่องจักร เรือยนต์ ยานพาหนะ และกำลังพลของหน่วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ โดยยืนยันว่าเรามีความพร้อมทั้งในส่วนของ กำลังพล/ยานพาหนะ/เครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุ ทั้งในพื้นที่รับผิดชอบ และนอกพื้นที่เมื่อมีการร้องขอ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ กำลังพลของหน่วยมีประมาณ กว่า 1,000 นาย รับผิดชอบตามแนวชายแดน 5 จังหวัด

พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ กล่าวว่า เราได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยตรวจความพร้อมในทุกสัปดาห์ ทั้งกำลังพลและด้านเครื่องจักร ซึ่งเราก็ได้ลงนาม MOU กับทางจังหวัด ฝึกซ้อมการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ โดยที่ผ่านมา กำลังพลของหน่วยได้ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง เช่น ประชาชนที่บ้านเรือนพังเสียหายจากวาตภัย การเคลื่อนย้ายประชาชน ภารกิจค้นหาคนสูญหายจากพายุเซินกา,โนอุล การช่วยเหลือด้านภัยแล้ง ซึ่งสามารถออกปฏิบัติหน้าที่ทั้งทางบก ในพื้นที่ที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ ทางน้ำโดยใช้เรือท้องแบน และทางอากาศโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ นำไปหย่อนลงในพื้นที่ถูกตัดขาด เป็นต้น

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top