1. หน่วย : กก.ตชด.23
2. กิจกรรม : จิตอาสาเฉพาะกิจ
3. วันที่ 9 มี.ค. 64 เวลา 08.30 - 14.00 น.
4. สถานที่ : วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จว.สกลนคร
5. รายละเอียดกิจกรรม : ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบภาษาบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2564 พ.ต.ต.กฤษฎิ์ ศรีบุญหาทัน สว.ขว.กก.ตชด. 23 และ พ.ต.ต.หญิง ดวงกมล สรไกร สว.จอส.กก.ตชด.23 จิตอาสา 904 พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมดำเนินพิธีการถวายสิ่งของพระราชทานและถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร ณ สนามสอบ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จว.สกลนคร
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : จิตอาสา 904 ในสังกัด กก.ตชด.23 จำนวน 2 นาย, ข้าราชการตำรวจหน่วยอื่น 2 นาย, ข้าราชการอื่น ๆ 6 คน และประชาชนจิตอาสา จว.สกลนคร 20 คน รวม 30 คน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top