1.หน่วย : ร้อย ตชด.234

2. กิจกรรม : จิตอาสาเฉพาะกิจ /ประเภท ; งานนโยบายอำนวยความสะดวกในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564

3. วันอังคารที่ 10 มี.ค.64 เวลา 08.00-14.00 น.

4. สถานที่ : วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

5. รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่
10 มี.ค.64 เวลา 08.00 - 14.00 น.
พ.ต.ต.เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย
ตชด.234 มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุรชัย ยืนยง รอง ผบ.ร้อย ตชด.234 ทำหน้าที่หัวหน้าชุด พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัดฯ จำนวนรวม 10 นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมุกดาหาร วิทยากรจิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสา โดยร่วมกันอำนวยความสะดวกในการจัดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564​ ประกอบด้วย การพัฒนา ทำความสะอาดพื้นที่ จัดเตรียมซุ้ม จุดจัดอาหารพระราชทาน จัดสถานที่ฉันภัตตาหารของพระภิกษุ โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าฯ เป็นประธานในพิธี

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
ตชด.จำนวน 10 นาย
ตร.หน่วยอื่น(ระบุหน่วย) 10 คน,
ข้าราชการหน่วยอื่น(ระบุ) 80 คน และประชาชนจิตอาสา จำนวน 100 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top