กิจกรรม  จิตอาสาพัฒนาวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

สต๊อกรายงาน  . ต. ภาค ๒ จ. ขอนแก่น / กก. ต. ต. ๒๓ จ. สกลนคร 

สถานที่ทำกิจกรรม  ลู่ที่ตั้งฐานปฏิบัติการบ้านสวนกล้วยมช. ต. ๒๓๗ ต. หนองม้าอ. ท่าอุเทนจ.

รายละเอียดกิจกรรม

พ. ต. เฉลิมชัยศรีทองผบ. ร้อยต. ที่ ๒๓๓๐ ผบ. ร้อยต. ที่ ๒๓๗ ลาดให้ร. อ. อุทัย

เกิดแก้วรองผบ. ร้อยต. ที่ ๒๓๗, ร. ต. อ. สมจิตไชยพันโทจ่ากองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาร้อยต. ๒๓๗ ทำขรึมทำความสะอาดกองขยะใบใบร่อนรอบที่ตั้ง ฐานปฏิบัติการบ. เหล่าสวนกล้วยมว. มชส. ต. ต. ๒๓๗ ต. หนองเทาอ. ท่าอุเทนจ. นครพนมเพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย "บ้านน่าอยู่" ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: ตำรวจตำรวจ จิตตอัศวิน. ของราบร้อยต. ๒๓๗ รวม ๑๕ นาย

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top