กิจกรรม  จิตคิดพัฒนาวันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลาล่วงเลย - ๑๒.๐๐ น. 

สต๊อกรายงาน  . ต. ภาค ๒ จ. ขอนแก่น / กก. ต. ต. ๒๓ จ. สกลนคร 

สถานที่จัดกิจกรรม  ณ ห้องประชุมปฐมเทศนาชั้นศาลากลางจังหวัดมหาสารคามตำบลแวงน่างอำเภอ

                         เมืองจังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดกิจกรรม

          จิตสำนัก ๙๐๔ จำนวน ๒๘ นายเข้าร่วมเป็นผู้กระทำการทำกิจกรรมจิตอาสาการประชุมจิตอาสา ๙ รอบจังหวัดมหาสารคามเรื่องการติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชสำนักพระวชิรเจ้าอยู่หัว "โคกหนองนาแห่งความสงบและความหวัง กรมราชทัณฑ์ "โดยมีนายธัญญวัฒน์ชาญพินิจต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการประชุมจิตสำนัก ๙ ช้าจังหวัดมหาสารคามเรื่องการติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการในสถาบันพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" โคกหนองนา ความปลอดภัยและความหวังกรมราชทัณฑ์ "ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรม: เจ้าสาวเรือประจัญบานและทำความรู้จักในพระสวดของพระมหาและตั้งใจที่จะทำความเคารพเป็นคนดีเพื่อสังคมเพื่อชาติศาสนาและพระมหาลัยต่อสังคม ไป

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top