ผกก.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ จ.สกลนคร ตรวจความพร้อมกำลังพล เครื่องจักร และยานพาหนะ เพื่อความพร้อมออกช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัย ในช่วงฤดูฝนนี้

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จ.สกลนคร พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ เป็นประธานตรวจความพร้อม เครื่องจักร เรือยนต์ ยานพาหนะ และกำลังพลของหน่วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ โดยยืนยันว่าเรามีความพร้อมทั้งในส่วนของ กำลังพล/ยานพาหนะ/เครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุ ทั้งในพื้นที่รับผิดชอบ และนอกพื้นที่เมื่อมีการร้องขอ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ กำลังพลของหน่วยมีประมาณ กว่า 1,000 นาย รับผิดชอบตามแนวชายแดน 5 จังหวัด

พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ กล่าวว่า เราได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยตรวจความพร้อมในทุกสัปดาห์ ทั้งกำลังพลและด้านเครื่องจักร ซึ่งเราก็ได้ลงนาม MOU กับทางจังหวัด ฝึกซ้อมการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ โดยที่ผ่านมา กำลังพลของหน่วยได้ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง เช่น ประชาชนที่บ้านเรือนพังเสียหายจากวาตภัย การเคลื่อนย้ายประชาชน ภารกิจค้นหาคนสูญหายจากพายุเซินกา,โนอุล การช่วยเหลือด้านภัยแล้ง ซึ่งสามารถออกปฏิบัติหน้าที่ทั้งทางบก ในพื้นที่ที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ ทางน้ำโดยใช้เรือท้องแบน และทางอากาศโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ นำไปหย่อนลงในพื้นที่ถูกตัดขาด เป็นต้น

 

 

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.ชิษณุพงษ์ ทองเกื้อ ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๖ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ชัชวาล เกือสีโท ผบ.มว.ตชด.๒๓๖๒ พร้อมด้วย จนท.งาน กร. และกำลังพลจิตอาสา รวม ๑๐ นาย และชุด ชพส. ๒๑๑๙ จำนวน ๓ นาย ออกสำรวจและมอบวัสดุอุปกรณ์ และให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้าน ให้กับครอบครัวนาย ประหยัด สิงห์แขก บ้านเลขที่ ๔๔ / ๔ บ้านเชียงยืน ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นพ ที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุ (วาตภัย) เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๔ ที่ผ่านมา ส่วนบ้านเรือนที่เหลือที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยและได้ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว

 

 

1. หน่วย : กก.ตชด.23
2. กิจกรรม : จิตอาสาภัยพิบัติ ฝึกบรรเทาภัย
3. วันที่ 18 มี.ค. 64 เวลา 08.30 – 16.00 น.
4. สถานที่ดำเนินกิจกรรม : เขื่อนน้ำอูน ต.แร่ อ.พังโคน จว.สกลนคร

https://maps.app.goo.gl/utre14W65MZ2deEv9


5. รายละเอียดกิจกรรม : พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.กก.ตชด.23 นำกำลังพลประกอบด้วย ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยและชุดจิตอาสา ร่วมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ณ เขื่อนน้ำอูน อ.พังโคน จว.สกลนคร โดยมี นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี สถานการณ์สมมุติ เกิดพายุฝนตกหนักจนน้ำในเขื่อนน้ำอูนล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหมู่ที่ 3,7 ต.แร่ อ.พังโคน จว.สกลนคร
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ข้าราชการตำรวจจาก กก.ตชด. 20 นาย ข้าราชการหน่วยอื่นๆ รวม 339 นาย
7. รายละเอียดปรากฏตามภาพที่แนบมาพร้อมนี้

 

เมื่อ 31 มี.ค. 64 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกันทำจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและจัดทำแนวกันไฟรอบพื้นที่ ณ กอ.ปภ.94 ตชด.พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top