ฝ่ายปฏิบัติการ ในสังกัด กก.ตชด.๒๓

ประกอบด้วย 

1. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓๔

2. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓๕

3. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓๖

4. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓๗

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

มาตรการป้องกันโควิด-19

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top