พิมพ์

ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๓

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓๓ มีหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนการรบให้กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ ประกอบด้วยหมวด ค.๙๓ , หมวดรถยนต์หุ้มเกราะ วี ๑๕๐ , หมวดสุนัขสงคราม

ปัจจุบัน มี พ.ต.ต.เฉลิมชัย ศรีทอง  ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองร้อย