เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๖๐๐ น. พ.ต.ท.ชิษณุพงศ์ ทองเกื้อ ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๖ ได้สั่งการให้ ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ ใสส่อง รอง ผบ.ร้อยฯ ,ร.ต.ท.เกียรติพิบูลย์ฯ หัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าวกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๒๓๖ พรัอมพวกรวม ๑๐ นาย ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมกันตรวจค้นตามหมายศาล รายคดี นายบุญชัย แบกส์ กับพวก เพื่อพบและยึดสิ่งของที่ได้มาจากการกระทำความผิดหรือทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในพื้นที่ จ.นครพนม จำนวน ๓ เป้าหมาย จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. ผลการ ปบ.ยึดทรัพย์สินจำนวนทั้งสิ้น จำนวน ๒๒ รายการ รวมมูลค่าจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓,๒๔๔,๘๖๐ บาท

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top