เมื่อ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๒๒.๐๐ น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.ต.เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๔ สั่งการให้ ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ ศรีค้อ หน.ชุด ชปข.ร้อย ตชด.๒๓๔ พร้อมพวกรวม ๙ นาย ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ร่วมกันจับกุม
๑.น.ส.อัญชลี กิจรุ่งทิพย์สกุล อายุ ๔๓ ปี ที่อยู่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๘ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
พร้อมของกลาง
๑.ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ชนิดเม็ดสีส้ม ลักษณะกลมแบน ด้านหนึ่งปรากฏตัวอักษร "WY"อีกด้านหนึ่งเรียบ จำนวน ๙๔๖ เม็ด
๒.ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ชนิดเม็ดสีเขียว ลักษณะกลมแบน ด้านหนึ่งปรากฏตัวอักษร "Y1"อีกด้านหนึ่งปรากฏตัวอักษร "A" จำนวน ๑๐ เม็ด
รวมยาบ้าของกลางทั้งหมด ๙๕๖ เม็ด
โดยกล่าวหาว่า
๑.มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฏหมาย
๒.เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) โดยผิดกฏหมาย
สถานที่เกิดเหตุ บริเวณกระท่อมภายในสวนมันสำประหลังท้ายหมู่บ้านแก้งแต้ หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ไปทางบ้านแก้งนางประมาณ ๑ กม.
จากนั้นนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านค้อ
 
 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top