1.วัน เดือน ปี ที่ปฏิบัติจับกุม/ตรวจยึด : เมื่อ 23 ก.พ.64 เวลา 17.30 น.

2.หน่วยปฏิบัติ/ชุดปฏิบัติการ : พ.ต.ท.ชิษณุพงศ์ ทองเกื้อ ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 236 ได้สั่งการให้ ร.ต.ท.เกียรติพิบูลย์ฯ หน.ชุด.ชปข.ร้อย ตชด.ที่ 236 พรัอมพวกรวม 6 นาย ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันทำการจับกุม...

3.ผู้ต้องหา : นายเจริญสุข อุ่นอาสา อายุ 53 ปี เพศ ชาย สัญชาติ ไทย ที่อยู่ 134 ม.11 ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม

4.ของกลาง : ยาเสพติดให้โทษประเภท 5(กัญชา) จำนวน 7 ต้น

5.โดยกล่าวหาว่า ​:
   5.1 ผลิต(ปลูก)ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) โดยผิดกฎหมาย
   5.2 เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) โดยผิดกฎหมาย

6.สถานที่จับกุม : บริเวณป่าด้านทิศตะวันตกของบ้านใหม่แสงอรุณ ม.11 ต.ท่าค้อ อ.เมือง จว.นครพนม

7.นำตัวผู้ถูกจับพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน : สภ.เมืองนครพนม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top