๑.วัน/เดือน/ปี ที่เกิดเหตุ วันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๔เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น.
๒.สถานที่เกิดเหตุตรวจยึดบริเวณริมถนนสายศรีสงครามม-บ.ท่าดอกแก้ว หลักกิโลเมตรที่ ๒๕ พื้นที่บ้านคำเตย ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
๓.เจ้าพนักงานที่ตรวจยึด :โดยการอำนวยการและสั่งการของ พ.ต.อ.สิปนันท์ สรคุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓,พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู รอง ผกก.ตชด.๒๓,พ.ต.ต.เฉลิมชัย ศรีทอง ผบ.ร้อยฯรรท.ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๗ สั่งการให้ ร.ต.ท.ธงชัย นิคมหน.ชปส.ร้อย ตชด.๒๓๗ ตรวจยึด
๔. ผู้ต้องหา -
๕.ของกลาง ยาบ้า จำนวน ๑,๓๓๒ เม็ด (สีส้มปนแดง ๑,๓๑๙ เม็ด สีเขียว ๑๓ เม็ด)
๖.ข้อกล่าวหาผู้ที่หลบหนีว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท๑(เมทแอมเฟตามีน)เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
๗.พฤติการณ์ในการตรวจยึด เมื่อ ๒๓๐๗๓๐ ก.พ. ๖๔ชปข.,ชปส.ร้อย ตชด.๒๓๗ ตรวจยึดยาบ้า จำนวน ๑,๓๓๒ เม็ด ที่บริเวณริมถนนศรีสงคราม,-บ.ท่าดอกแก้ว ข้างหลักกิโลเมตร ๒๕ พื้นที่ บ.คำเตย ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม จากนั้นจึงได้นำของกลางทั้งหมดพร้อมบันทึกตรวจยึด นำส่ง พงส.สอบสวน สภ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
๙.หน่วยปฏิบัติการหลัก ชปข.,ชปส.ร้อย ตชด.๒๓๗
๑๐.แหล่งข่าว /ชปข.,ชปส.ร้อย ตชด.๒๓๗

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top