1.วัน เดือน ปี ที่จับกุม : 15  ก.พ. 64 เวลา 18.00 น.

2.หนวยจับกุม/ชุดปฏิบัติการ : ร.ต.ท.เกียรติพิบูลย์ พิมพา หน.ชปข.ร้อย ตชด.236 พร้อมพวก ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องจับกุมผู้ต้องหาร่วมกันจับกุม

3.ผู้ต้องหา :   นายจรัส หรือหมี ฮินตัว อายุ ๓๑ ปี เพศ ชาย สัญชาติ ไทย ๑๘๑/๑ ม.๑ ต.นาทราย อ.เมือง จว.นครพนม

4.ของกลาง
   4.1 ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ลักษณะเม็ดกลมแบนด้านหนึ่งเรียบด้านหนึ่งมีอักษรภาษาอังกฤษ WY เม็ดสีส้ม จำนวน ๑๒๗ เม็ด

   4.2 อาวุธปืนพกสั้นแบบไทยประดิษฐ์(ปืนปากกา) จำนวน ๑ กระบอก

5.โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า : 
   5.1 มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
   5.2 เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย ๓.มีอาวุธปืนพกสั้นแบบไทยประดิษฐ์(ปืนปากกา)ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

6.สถานที่จับกุม : บริเวณบ้านเลขที่ ๑๘๑/๑ ม.๑ ต.นาทราย อ.เมือง จว.นครพนม

7.นำผู้ถูกจับพร้อมของกลางทั้งหมดส่ง : พงส.สภ.เมืองนครพนม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top