รายงานการจับกุม/ตรวจยึด ตาม พ.ร.บ.ยาพสิตดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒

๑.วัน เดือน ปี ที่ตรวจยึด : วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๐๑.๒๐ น.

๒.สถานที่ตรวจยึด : บริเวณทางขึ้น-ลง ริมฝั่งแม่น้ำโขง ทางทิศใต้ของบ้านหาดทรายเพ หมู่ ๕ ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

๓.เจ้าพนักงานผู้ทำการตรวจยึด : ภายใต้การอำนวยการ/สั่งการของ พล.ต.บุญสิน พาดกลาง ผอ.ศอ.ปส./ชอน.บ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี , พ.อ.สุคนธรัตน์ ชาวพงศ์ ผบ.ควบคุมที่ ๑ (ร.๓), นายสมศักดิ์ ชุ่มแจ้ง นายอำเภอท่าอุเทน, พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓, พ.ต.อ.แสวง คนคล่อง ผกก.สภ.ท่าอุเทน , พ.ต.ต.เฉลิมชัย ศรีทอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๓ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๗ ได้สั่งการให้ จนท.ชุดตรวจยึด ประกอบด้วย

    ๓.๑ จนท.มว.ตชด.๒๓๗๒ นำโดย ร.ต.อ.วัฒนชัย ดลไสว หน.ชุด กับพวกรวม ๕ นาย 

    ๓.๒ จนท.ชปข./ชปส.ร้อย ตชด.๒๓๗ : นำโดย ร.ต.ท.ธงชัย นิคม หน.ชปข.ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๗ กับพวกรวม ๔ นาย

    ๓.๓ จนท.บก.ควบคุมที่ ๑ ศอ.ปส.ชอน. กกล.สุรศักดิ์มนตรี นำโดย ร.อ.เรืองเดช คำหา หน.ชุดกับพวกรวม ๑๒ นาย

    ๓.๔ บก.ควบคุมที่ ๑ (ร.๓) นำโดย พ.ต.สิทธิศักดิ์ สิทธิโคตร

    ๓.๕ มว.คทร.ที่ ๑ กกล.สุรศักดิ์มนตรี นำโดย ร.ท.นาวี โครตปาลี หน.กับพวกรวม ๔ นาย

    ๓.๖ สภ.ท่าอุเทน นำโดย พ.ต.ท.ฌานนท์ เนื่องกัลยา

    ๓.๗ ร้อย ทพ.๒๑๐๙ นำโดย ร.ท.ชายชัช วรดี ผบ.ร้อยฯ กับพวกรวม ๘ นาย

    ๓.๘ จนท.ชปข.๕ นำโดย ร.ท.บุญสง คุ้มแม่ หน.ชุดกับพวกรวม ๔ นาย

    ๓.๙ จนท.ฝ่ายปกครอง นำโดย นายวิษณุ เลิศสงคราม กับพวกรวม ๑๑ นาย

    ๓.๑๐ ตร.สภ.ท่าอุเทน นำโดย พ.ต.ท.ฌานน์ เนื่องกัลยา รอง ผกก.สส.สภ.ท่าอุเทนกับพวก ๓ นาย

    ๓.๑๑ ฝ่ายปกครอง อ.ท่าอุเทน นำโดย นายวิษณุ เลิศสงคราม ปลัดอำเภอท่าอุเทน กับพวก ๓ นาย

    ๓.๑๒ จนท.บก.ควบคุมที่ ๑ กกล.สุรศักดิ์มนตรี นำโดย พ.ต.สิทธิศักดิ์  สิทธิโคตร กับพวกรวม ๒ นาย

๔.ผู้ต้องหา : ไม่มี

๕.ของกลาง : ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๔ กระสอบ ห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกใส บรรจุอยู่ในกระสอบถุงปุ๋ย และห่อหุ้มพลาสสติกสีดีอีกชั้นหนึ่ง นับรวมกันมียาบ้าจำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๕๐,๐๐๐ เม็ด ราคาประเมินประมาณ ๑๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖.โดยกล่าวหาผู้ที่ได้หลบหนีไปว่า : ได้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฐาน "มียาเสพติดให้โทษประเภท๑(ยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย"

๗.พฤติการณ์ในการตรวจยึด : เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว ว่าจะมีการรับ-ส่งยาเสพติดทางด้านทิศใตับริเวณทางขึ้นลง ริมฝั่งแม่น้ำโขง พื้นที่ บ.หาดทรายเพ หมู ๕ ต.หนองเทา อ.ท่าุอุเทน จ.นคพรนม จึงได้ร่วมกันนำกำลังออกไปดักซุ่มพื้นที่ดังกล่าว ////

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top