วัน เดือน ปี ที่จับกุม/ตรวจยึด : เมื่อ ๔ ก.พ.๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.
หน่วยปฏิบัติ/ชุดปฏิบัติการ : ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.ต.เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๔ สั่งการให้ ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ ศรีค้อ หน.ชุด ชปข.ร้อย ตชด.๒๓๔ พร้อมพวกรวม ๙ นาย,เจ้าหน้าที่ทหารชุด ชรต.๒๐๙,เจ้าหน้าที่ทหารชุด มว.คทร.ที่ ๓,เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำมุกดาหาร,เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ ๒๑๑๐,เจ้าหน้าที่ ปก.ปทส,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านค้อ ร่วมกันตรวจยึด
ของกลาง
๑.แปลงเพาะปลูกกัญชา จำนวน ๙ หลุม ๆ ละ ๒ - ๓ ต้น รวมกัญชาสด ประมาณ ๒๗ ต้น น้ำหนัก ๑,๕๐๐ กรัม
โดยกล่าวหาว่า
๑.ผลิต (ปลูก) และมียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
สถานที่เกิดเหตุ บริเวณลำห้วยธรรมชาติห่างจากวัดภูธง ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๒๐๐ ม.ท้องที่บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๘ ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
จากนั้นนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านค้อ
มอบหมายให้ ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ ศรีค้อ เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ
ปจว.ข้อ ๒ เวลา ๐๐.๒๐ น.
ลงวันที่ ๕ ก.พ.๒๕๖๔
คดีอาญาที่ ๒๖/๒๕๖๔
ลำดับบัญชีของกลาง ๑๙/๒๕๖๔
พนักงานสอบสวน ร.ต.อ.สำเริง แสนโคตร
หน่วยงานหลัก ชปข.ร้อย ตชด.๒๓๔

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top