วัน เดือน ปี ที่จับกุม : เมื่อ ๑ ก.พ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

หน่วยปฏิบัติ/ชุดปฏิบัติการ : ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.ต.เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๔ สั่งการให้ ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ ศรีค้อ หน.ชุด ชปข.ร้อย ตชด.๒๓๔ พร้อมพวกรวม ๙ นาย, เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำมุกดาหาร, เจ้าหน้าที่ทหารชุด ชรต.๒๐๙, เจ้าหน้าที่ทหารชุด มว.คทร.ที่ ๓ ร่วมกันจับกุม

ผู้ต้องหา : นายประสิทธิ์ ศรีรัง อายุ ๕๕ ปี ที่อยู่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๑๑ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

ของกลาง
๑.ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ชนิดเม็ดสีส้ม ลักษณะกลมแบน ด้านหนึ่งปรากฏตัวอักษร "WY" อีกด้านหนึ่งเรียบ จำนวน ๑๕๐ เม็ด

โดยกล่าวหาว่า : "มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย"

สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านแก่งนาง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน : สภ.กกตูม

มอบหมายให้ : ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ ศรีค้อ เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ

หน่วยงานหลัก : ชปข.ร้อย ตชด.๒๓๔

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top