วัน เดือน ปี ที่จับกุม : เมื่อ 31 ม.ค.64 เวลา 11.00 น. 

หน่วยปฏิบัติ/ชุดปฏิบัติการ : ร.ต.ท.เกียรติพิบูลย์ พิมพา หน.ชปข.ร้อย ตชด.236 พร้อมพวก ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจับกุม

 • ผู้ต้องหา 2 ราย
 • 1.นายรุ่งเจริญ เพื่อนนัด อายุ 25 ปี 1-1499-00404-23-5 ที่อยู่ 168 หมู่ 18 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
  พร้อมด้วยของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ( ยาบ้า ) ชนิดเม็ดสีส้มกลมแบนด้านหนึ่งประทับตัวอักษร WY ด้านหนึ่งเรียบ จำนวน 20 เม็ด
  ข้อกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
  สถานที่จับกุม บ้านเลขที่ 168 ม.18 ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม
 • 2.นายศราวุธหรืออ่ะ ซามาตร อายุ 19 ปี 1-4899-00428-70-1 ที่อยู่ 12 หมู่ 18 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
  พร้อมด้วยของกลาง อาวุธปืนสั้นแบบไทยประดิษฐ์ จำนวน 1 กระบอก
  ข้อกล่าวหาว่า “มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน”
  สถานที่จับกุม บ้านเลขที่ 12 ม.18 ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม
 • นำตัวผู้ถูกจับพร้อมของกลางส่ง พงส.สภ.เมืองนครพนม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top