เมื่อ ๒๙ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๗.๐๐น. ด.ต.จักราวุฒิ  เจือไธสง รอง ผบ.ตชด.๒๓๔๔/มว.ฉก.ตชด.๒๓๔๒  พร้อมพวกรวม ๔ นาย ร่วมกับ ชุด สืบสวน สภ.หว้านใหญ่ ได้ร่วมกันจับกุมนายณัฐพงษ์  อนันต์ อายุ ๒๗ ปี พร้อมของกลางยาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๒๑๕ เม็ด และยาไอช์ จำนวน ๕๖.๗๘ กรัม ที่บ้านเลขที่๑/๓ ม.๙.บ.นาดีโคกสวาท ต.ปางขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ผู้ต้องหาได้นำส่ง พงส.สภ.หว้านใหญ่ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top