๑.เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
๒.สถานที่เกิดเหตุ :บ้านเลขที่ ๙๓ หมู่ ๕ บ.แป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จว.สกลนคร
๓.ผู้ทำการจับกุม/ตรวจยึด : ร.ต.อ.อุทัย ดอกบัว พร้อมพวกรวม ๑๐ นาย ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่
๔.ผู้ถูกจับ/ผู้ต้องหา : นายมนต์ตรีหรือมน มนต์อินทร์ (๑๔๗๐๑๐๐๐๒๔๘๓๖) อายุ ๓๔ ปี ที่อยู่ ๙๓ หมู่ ๕ ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จว.สกลนคร
๕.ตรวจสอบเป็นบุคคลตามกมายจับ - ไม่มี
๖.ของกลาง ยาบ้า จำนวน ๒๐ เม็ด
๗.ข้อกล่าวหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย, มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย, เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
๘.หน่วยปฎิบัติหลัก ศป.ปส.ตชด.๒๓
๙.ผู้กล่าวหา ร.ต.อ.อุทัย ดอกบัว
๑๐ พฤติการณ์ในการจับกุม -
๑๑.นำส่ง พงส.สภ.โพนนาเเก้ว จ.สกลนคร ตาม ปจว.ข้อที่ ๑ ลงวันที่ ๒๗ ม.ค.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๒๕ น. โดย มี ร.ต.อ.ศักดิ์นรินทร์ โพธิ์นาม เป็น พงส. เจ้าของคดี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top