1.วัน เดือน ปี จับกุม : วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 15.45 น.
2.ผู้จับกุม : จนท.ชปข.ตชด.235
3.ผู้ต้องหา :
1. ด.ช.วีระยุทธ แสนสามารถ หรือ จุ้ย อายุ 14 ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ 155 หมู่ที่ 3 ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม
2. นายทวีศักดิ์ ปู่บุตรชา หรือ แฟรงค์ อายุ 17 ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ 133 หมู่ที่ 3 ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม
4.ตรวจสอบบุคคลตามหมายจับ : ไม่มี
5.ของกลาง : ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) จำนวน 293 เม็ด
6.ข้อกล่าวหา :
6.1ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย (แจ้งต่อผู้ต้องหาที่ 1 และ 2)
6.2เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย (แจ้งต่อผู้ต้องหาที่ 1)
6.3 เป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์) ขณะมีสารเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ในร่างกายโดยผิดกฎหมาย (แจ้งต่อผู้ต้องหาที่ 1)
7.สถานที่จับกุม : บริเวณกระท่อมนาด้านหลังวัดโนนสะอาด หมู่ที่ 6 บ้านสามแยก ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม และริมถนนสาธารณะบ้านหนองนางด่อน ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม โดยต่อเนื่องกัน
8.ผู้กล่าวหา :ร.ต.อ.เสถียร พัฒนะโชติ
9.หน่วยปฏิบัติงานหลัก: จนท.ชปข.ตชด. 235
10.ผู้ต้องหาและของกลางนำส่ง: สภ.วังยาง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top