เมื่อ วันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๔ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. ร.ต.อ.สุริยัน แสงวงศ์ รองฯรรท.ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๗ มอบหมายให้ ร.ต.ท.ธงชัย นิคม หน.ชปข.ร้อย ตชด.๒๓๗ พร้อมกำลังพล รวม๖ นาย จับกุม นางสาวภาวดี ไชยกา อายุ ๔๑ ปี บ้านเลขที่ ๓๗ หมู่ ๖ บ.นาคอย ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม พร้อมของกลาง ของกลาง : ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) เม็ดสีส้มปนแดง ๑๕ เม็ด เหตุเกิดที่ : บริเวณหน้าจันทร์สว่างรีสอร์ท หมู่ ๗ ต./อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ข้อกล่าวหา : มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ได้นำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางส่ง พนักงานสอบสวน สภ.ศรีสงคราม ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top