วัน เดือน ปี ที่จับกุม : เมื่อ ๒๐ ม.ค.๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๐๐ น.

หน่วยปฏิบัติ/ชุดปฏิบัติ : ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.ต.เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๔ สั่งการให้ ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ ศรีค้อ หน.ชุด ชปข.ร้อย ตชด.๒๓๔ พร้อมพวกรวม ๙ นาย, เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำมุกดาหาร, เจ้าหน้าที่ทหารชุด ชรต.๒๐๙

ผู้ต้องหา : นายอภิชัย ไชยยงค์ อายุ ๓๒ ปี ที่อยู่ ๑๗ หมู่ที่ ๓ ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

โดยกล่าวหาว่า : "เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย"

สถานที่เกิดเหตุ : ริมถนนข้างวัดประดิษฐาราม บ้านป่งโพน หมู่ที่ ๓ ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร

นำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน : สภ.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๔

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

งานจิตอาสาพระราชทาน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top